the_bashar (the_bashar) wrote,
the_bashar
the_bashar

Ár n-Athair atá ar neamh,

Ár n-Athair atá ar neamh,
Go naofar d'ainm,
Go dtaga do ríocht, Go ndéantar do thoil
ar an talamh, mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu,
Agus maith dúinn ár bhfiacha
Mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin
Ach ná lig sinn i gcathú
Ach saor sinn ó olc.
Mar is leatsa an ríocht, an chumhacht, agus an ghlóir
Trí shaol na saol.
Amen
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
  • 2 comments